BOTEZ CREȘTIN NOU-TESTAMENTAL 29 DECEMBRIE 2019

DOMNUL HRISTOS DUPA CE A IESIT DIN APA BOTEZULUI

TOȚI CARE AȚI FOST BOTEZAȚI PENTRU HRISTOS, V-AȚI ÎMBRĂCAT CU HRISTOS! (Galateni 3:27)

Uite apă! Ce mă împiedică să fiu botezat?” Apostolul Filip i-a răspuns famenului: „Dacă crezi din toată inima, se poate!”
Famenul a răspuns: „Cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu!” A poruncit să stea carul, s-au pogorât amândoi în apă şi Filip l-a botezat pe famen
.”
(Faptele Apostolilor 8:36-38)

Botezul creștin biblic este un botez al credinței pentru că „cine va crede şi se va boteza va fi mântuit, dar cine nu va crede va fi osândit!” (Marcu 16:16). Nu poți să te botezi decât dacă crezi! Credința vine în urma auzirii Cuvântului lui Dumnezeu care trebuie primit în inima omului („Strâng Cuvântul Tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva Ta!” spune psalmul 119:1).
Primii creștini s-au botezat DUPĂ CE AU AUZIT, DUPĂ CE AU PRIMIT și DUPĂ CE AU CREZUT propovăduirea Cuvântului Sfânt al Domnului:

Cei ce au primit propovăduirea lui Petru au fost botezaţi şi în ziua aceea, la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape trei mii de suflete„. (Faptele Apostolilor 2:41)

Dar când au crezut pe Filip, care propovăduia Evanghelia Împărăţiei lui Dumnezeu şi a Numelui lui Iisus Hristos, au fost botezaţi, atât bărbaţi, cât şi femei.” (Faptele Apostolilor 8:21)

Nu poți să crezi în Domnul decât dacă ai discernământ iar un bebeluș (un copil) nu are nici capacitatea de a discerne binele de rău și nici capacitatea de a decide. De aceea Sfinții Apostoli botezau întotdeauna oameni maturi (bărbați și femei) care puteau decide pentru ei înșiși dacă doresc să-L primească pe Hristos ca Domn și Mântuitor personal. Nimeni nu putea decide ca acești oameni să devină creștini și nimeni nu „se lepăda de satana” în locul lor (cum se întâmplă la așa zisele „botezuri” din zilele noastre).
Bărbații și femeile din vremea apostolilor decideau singuri să se pocăiască de faptele lor rele, să se întoarcă cu sinceritate la Dumnezeu și să-și mărturisească PUBLIC credința, acceptând să fie botezați în apă (pe vremea aceea, botezurile se făceau în râu).

BOTEZUL DOMNULUI HRISTOS

Botezul creștin biblic nu este o curățire de întinăciunile trupești ci este mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor (1 Petru 3:21). Prin botez nu te poți spăla de păcate ci doar credința sinceră în jertfa Domnului Hristos care a fost răstignit pe cruce (sângele Său scump și prețios) ne curățește de orice păcat.

El a purtat păcatele noastre în trupul Său pe lemn, pentru ca noi, fiind morţi faţă de păcate, să trăim pentru neprihănire.
Prin rănile Lui aţi fost vindecaţi
.” (1 Petru 2:24)

Prin botez te prezinți înaintea lumii văzute și înaintea lumii nevăzute pentru a arăta că te-ai hotărât să-L urmezi pe Domnul Iisus Hristos, nu pentru o zi, nici pentru o lună și nici pentru un an ci pentru toată viața ta, cât vei trăi pe acest pământ trecător.

„Căci ştiţi că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, aţi fost răscumpăraţi din felul deşert de vieţuire pe care-l moşteniserăţi de la părinţii voştri, ci cu sângele scump al lui Hristos, Mielul fără cusur şi fără prihană” (1 Petru 1:18-19)

Botezul creștin biblic nu este o condiție a mântuirii ci este o expresie a mântuirii, o puternică mărturisire a faptului că ai pășit și tu pe calea mântuirii și că Dumnezeu a început să lucreze în inima și în viața ta prin bunătatea și îndurarea Sa. Botezul creștin nou-testamental simbolizează faptul că ai întors spatele diavolului, ai fost răstignit împreună cu Hristos (Galateni 2:20), ai murit și ai fost îngropat împreună cu Hristos și apoi ai înviat împreună cu Hristos pentru a începe o viață nouă trăită în ascultare de Dumnezeu Tatăl sub călăuzirea Duhului Sfânt.

fiind îngropaţi împreună cu El prin botez şi înviaţi în El şi împreună cu El prin credinţa în puterea lui Dumnezeu, care L-a înviat din morţi.” (Coloseni 2:12)

Pocăința nu este doar un moment de îndreptare a omului ci este un proces permanent care trebuie să dureze toată viața noastră. Mântuirea este și ea un proces și nu se rezumă doar la momentul întoarcerii omului la Dumnezeu ci ea trebuie dusă până la capăt în ascultare și teamă sfântă de Domnul:

Duceţi până la capăt mântuirea voastră, cu frică şi cutremur!” (Filipeni 2:12)

BISERICA ANTIOHIA – BOTEZ CREȘTIN NOU-TESTAMENTAL – 29 DECEMBRIE 2019 ↓

Prin harul și îndurarea Domnului, două suflete care au pășit recent pe Calea Mântuirii, au mărturisit public în apa botezului, pocăința lor față de Dumnezeu și credința lor în Domnul nostru Iisus Hristos. Această frumoasă mărturie susținută atât în fața lumii văzute, cât și în fața lumii nevăzute, a produs foarte multă bucurie așa cum se întâmplă întotdeauna cu ocazia oricărui botez creștin nou-testamental. Nu putem decât să lăudăm Numele lui Dumnezeu și să-i mulțumim din toată inima pentru modul minunat în care a lucrat în inimile și în viețile acestor doi (un frate și o soră în Hristos).

Vă invit cu drag să vedem împreună câteva fotografii din timpul botezului celor două suflete întoarse recent la Dumnezeu ↓

BISERICA ANTIOHIA BUCURESTI - SORA CARE A FOST BOTEZATA IN ZIUA DE DUMINICA 29 DECEMBRIE 2019

BISERICA ANTIOHIA BUCURESTI - FRATELE CARE A FOST BOTEZAT IN ZIUA DE DUMINICA 29 DECEMBRIE 2019

BISERICA ANTIOHIA BUCURESTI - CATEVA SECUNDE INAINTEA BOTEZULUI DIN 29 DECEMBRIE 2019

BISERICA ANTIOHIA BUCURESTI - CATEVA SECUNDE DUPA BOTEZUL DIN 29 DECEMBRIE 2019

PUTEȚI SĂ VIZIONAȚI ȘI UN BOTEZ MAI VECHI DIN BISERICA ANTIOHIA BUCUREȘTI DACĂ DAȚI CLICK PE FOTOGRAFIA DE MAI JOS CU DOMNUL HRISTOS IEȘIND DIN APA BOTEZULUI (FILMARE PROFESIONALĂ DIN 12 IULIE 2009) ↓

DOMNUL HRISTOS DUPA CE A IESIT DIN APA BOTEZULUI

By Admin

Ce faci pentru tine, piere odată cu tine! Ce faci pentru alții... rămâne!

Related posts

Leave a Comment (Postează un comentariu!)

error: Conținutul web este protejat! Content is protected!
Suntem o comunitate de credincioși dedicați să-L cunoaștem, să-L iubim și să-L slujim pe Dumnezeu, fiind martori ai puterii Sale transformatoare și influențând viețile celor din jur prin exemplul personal, pentru a-i aduce la o relație autentică cu Domnul nostru Iisus Hristos.