INSTITUTUL TEOLOGIC TIMOTHEUS SCOATE LA CONCURS 50 DE LOCURI PRIN EXAMEN DE ADMITERE PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2019-2020

INSTITUTUL TEOLOGIC CREȘTIN DUPĂ EVANGHELIE TIMOTHEUS

Institutul Teologic Creștin după Evanghelie Timotheus București scoate la concurs 50 DE LOCURI prin examen de admitere pentru anul universitar 2019-2020. Specializarea este teologie pastorală Creștină după Evanghelie iar durata studiilor este de patru ani.

Examenul de admitere va avea loc în zilele de 19-20 iulie 2019, respectiv 20-21 septembrie 2019. Înscrierea candidaților se va face în perioada 8-18 iulie 2019 / 9-19 septembrie 2019 la Secretariatul Institutului cu sediul în str. Episcopul Radu nr.53-55, Sector 2, București, tel. 031-4022912; 0755-351606; 0755-087403.

CONCURSUL DE ADMITERE

19.07.2019 ora 9.00 sau 20.09.2019 ora 9.00 – Interviu – Probă eliminatorie
Sâmbătă 20.07.2019 ora 9.00 sau 21.09.2019 ora 9.00 – Cunoștințe biblice la Vechiul Testament – proba scrisă
Sâmbătă 20.07.2019 ora 11.00 sau 21.09.2019 ora 11.00 – Cunoștințe biblice la Noul Testament – proba scrisă
Rezultatele examenelor: vor fi afișate luni 22.07.2019 ora 13.00 sau 23.09.2019 ora 13.00
Contestațiile: vor fi primite timp de 48 de ore de la afișarea rezultatelor.

CONDIȚII DE ÎNSCRIERE
Documentele necesare pentru înscrierea la concursul de admitere sunt următoarele:

 1. Cerere de înscriere (cerere tip) completată. Se procură de la Secretariat.
 2. Recomandarea bisericii locale, contrasemnată de Comitetul Zonal, pentru membrii BCER.
 3. Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta în original* sau în copie legalizată.
 4. Certificatul de naștere în original* sau în copie legalizată.
 5. Adeverință medicală tip M.S. 1.8.1.1
 6. Trei fotografii 3×4 cm.
 7.  Autobiografie (scrisă pe o pagină A4)
 8. Certificatul de căsătorie (unde este cazul) în copie xerox.
 9. Carte de Identitate în copie xerox.

* Actele depuse în original vor fi înapoiate studentului. La dosar vor rămâne doar copii conforme cu originalul.
Absolvenții de liceu din promoția 2019 pot prezenta (în locul diplomei de bacalaureat) o adeverință tip de absolvire a liceului și promovare a examenului de bacalaureat.

  BIBLIOGRAFIE

 • Mărturisirea de Credință
 • Vechiul Testament: Geneza, Exodul, Iosua, 1 Samuel, Neemia, Psalmii mesianici, Proverbe, Isaia, Mica.
 • Noul Testament: Evangheliile, Faptele Apostolilor, Romani, 1 Corinteni, Efeseni, 1 Timotei, Evrei, 1 Petru, 1 Ioan.

BURSE: Institutul Teologic Timotheus le acordă studenților burse de merit, burse de studii.

INSTITUTUL TEOLOGIC CRESTIN DUPA EVANGHELIE TIMOTHEUS BUCURESTI

By Admin

Ce faci pentru tine, piere odată cu tine! Ce faci pentru alții... rămâne!

Related posts

Leave a Comment (Postează un comentariu!)

error: Conținutul web este protejat! Content is protected!