BISERICA IA POZIȚIE ÎMPOTRIVA INGERINȚEI CEDO ÎN DREPTUL NAȚIONAL AL ROMÂNIEI

FAMILIA NATURALA

(foto: christian.org.uk)

COMUNICAT Nr.1230/17.08.2023

Domnului Ioan Marcel Ciolacu – Prim Ministru al României
Domnului Nicolae Ionel Ciucă – Președinte al Senatului
Domnului Alfred Robert Simonis – Președinte Interimar al Camerei Deputaților
Doamnei Luminița Teodora Odobescu – Ministrul Afacerilor Externe

Biserica Creștină după Evanghelie a luat act cu profundă îngrijorare de Hotărârea Curții Europene a Drepturilor Omului pronunțată în cauza „Buhuceanu și alții contra României” din data de 23.05.2023.

Recenta Decizie a Curții Europene a Drepturilor Omului constituie o ingerință gravă în dreptul național care prin Constituția României și prin Codul Civil statuează că „familia se întemeiază pe căsătoria liber consimțită între soți” (art.48 din Constituție), prin termenul „soți”, înțelegându-se „un bărbat și o femeie”, după cum se precizează în Codul Civil (art.258, alineat 4).

Prin decizia CEDO din 23 mai 2023, cinci din cei șapte judecători care formează Secția a IV-a a Curții Europene a Drepturilor Omului își propun să schimbe legislația românească privitoare la familie.

Folosirea articolului 8 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului pentru a legifera în favoarea uniunilor de același sex, nu poate fi invocată pentru simplul motiv că în anul 1949 (anul formării Convenției Europene) toate cele zece țări fondatoare considerau căsătoria ca uniunea liber consimțită dintre un bărbat și o femeie.

Avem ferma convingere că nimeni nu poate impune României, sub nicio formă, să recunoască atât o formă juridică ce se reclamă identică căsătoriei, cât și drepturile care derivă din aceasta.

Lipsa unui consens la nivel național reprezintă un puternic semnal al societății românești către oamenii politici de a NU legifera legea parteneriatului civil în România.

De asemenea, absența unui consens european asupra recunoașterii juridice a uniunilor dintre persoanele de același sex, reprezintă un semnal clar că nicio instituție europeană nu poate decide și impune concepte, instrumente juridice și norme morale care în loc să reprezinte surse ale dezvoltării societății umane, pot deveni pericole reale chiar ale existenței acesteia.

Avem convingerea fermă că Guvernul României va asigura în relația cu CEDO, o prezentare clară, motivatoare, argumentată juridic, a perspectivei societății românești asupra parteneriatului civil în sensul respingerii acestuia.

Instituția familiei, rezultată în urma căsătoriei dintre un bărbat și o femeie înaintea lui Dumnezeu și a societății, trebuie protejată și respectată deoarece este esențială în dezvoltarea vieții sociale, în asigurarea unui prezent în concordanță cu valorile morale ale poporului român și al unui viitor previzibil al dezvoltării societății românești în spațiul european.

Căsătoria este un legământ solemn încheiat între un bărbat și o femeie, înaintea lui Dumnezeu și a societății, iar orice altă formă care iese din acest tipar, nu poate fi considerată căsătorie.

Avem încredere că atât dumneavoastră, cât și instituțiile statului cu atribuții în domeniu, veți acționa astfel încât Hotărârea Curții să fie revizuită în acord cu valorile sociale, culturale și morale ale poporului român.

Președinte: Haureș Cornel
Vicepreședinte: Neagu Răzvan Ionuț
Secretar General: Mitrea Dan

COMUNICAT INGERINTA CEDO IN DREPTUL NATIONAL AL ROMANIEI (PARTEA I)

COMUNICAT INGERINTA CEDO IN DREPTUL NATIONAL AL ROMANIEI (PARTEA II)

By Admin

Ce faci pentru tine, piere odată cu tine! Ce faci pentru alții... rămâne!

Related posts

Leave a Comment (Postează un comentariu!)

error: Conținutul web este protejat! Content is protected!
Suntem o comunitate de credincioși dedicați să-L cunoaștem, să-L iubim și să-L slujim pe Dumnezeu, fiind martori ai puterii Sale transformatoare și influențând viețile celor din jur prin exemplul personal, pentru a-i aduce la o relație autentică cu Domnul nostru Iisus Hristos.